Diabetesturen 3 augusti 10.00

Lördag den 3 augusti kommer Mjölby MC-klubb vara med och arrangera Diabetes turen tillsammans med Team Diabetes Riders och SMC Östergötland med syfte att åka en tur med motorcykel och samtidigt samla in pengar till Diabetesfonden.
Mer info finns på SMC Östergötlands hemsida.

https://smcboken.svmc.se/traff/traff5611