Bli Medlem

För att bli medlem betalar man in medlemsavgiften på Plusgirokonto 72 04 47-2
Ange namn, adress, tfn, e-postadress och personnummer (4 sista siffrorna behövs inte), gäller även för familjemedlemmar.
Kontaktuppgifter kan även e-postas till info@mjolbymck.se

Kostnad

  • Familjekort 300:-
  • Enskilda medlemmar 250:-

Verksamhetsåret sträcker sig från 1 september till 31 augusti.
Löpande information till medlemmarna sker via e-post och via hemsidan.
Genom att betala in medlemsavgiften så har man godkänt vår integritetspolicy som finns under länken Om oss\GDPR.