Valborgskortegen 30/4

Vi samlas vid klubbstugan mellan 16.30-17.00 för gemensam tur till Linköping inför Valborgskortegen.